สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

search
 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2
  ขนาดไฟล์ 242MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • คณิตศาสตร์

 • ป. 2

 • แผนฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1
  ขนาดไฟล์ 333MB
 • แผนฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • วิทยาศาสตร์

 • ป. 1

 • แผนฯ วิทยาศาสตร์ ป.1
  ขนาดไฟล์ 808MB
 • แผนฯ วิทยาศาสตร์ ป.1

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • วิทยาศาสตร์

 • ป. 1

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.6
  ขนาดไฟล์ 54MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.6

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.5
  ขนาดไฟล์ 60MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.5

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 5

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.4
  ขนาดไฟล์ 46MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.4

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 4

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.3
  ขนาดไฟล์ 142MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.3

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 3

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.2
  ขนาดไฟล์ 137MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.2

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 2

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.1
  ขนาดไฟล์ 139MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.1

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 1

 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.6
  ขนาดไฟล์ 2.2MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.6

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.5
  ขนาดไฟล์ 2.3MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.5

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 5

 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.4
  ขนาดไฟล์ 1.5MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.4

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ

 • ป. 4

 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2

  แผนการจัดการเรียนรู้

  คณิตศาสตร์

  ป. 2

 • แผนฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

  แผนการจัดการเรียนรู้

  วิทยาศาสตร์

  ป. 1

 • แผนฯ วิทยาศาสตร์ ป.1
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนฯ วิทยาศาสตร์ ป.1

  แผนการจัดการเรียนรู้

  วิทยาศาสตร์

  ป. 1

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.6
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.6

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.5
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.5

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 5

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.4
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.4

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 4

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.3
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.3

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 3

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.2
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.2

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 2

 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.1
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ New Express English ป.1

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 1

 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.6
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.6

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.5
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.5

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 5

 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.4
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • แผนการจัดการเรียนรู้ Guess What ป.4

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ

  ป. 4