สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด

search
 • แผนฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3
  ขนาดไฟล์ 261MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ม. 3

 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1 ป.1
  ขนาดไฟล์ 115MB
 • -

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ป. 1

 • แผนฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6
  ขนาดไฟล์ 189MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ม. 6

 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 2 ป.2
  ขนาดไฟล์ 102MB
 • -

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ป. 2

 • แผนฯ Bounce Now ป.1
  ขนาดไฟล์ 85MB
 • -

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 • ป. 1

 • แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6
  ขนาดไฟล์ 274MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ป. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1
  ขนาดไฟล์ 69MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • คณิตศาสตร์

 • ม. 3

 • แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.6
  ขนาดไฟล์ 107MB
 • -

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • การงานอาชีพ

 • ม. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2
  ขนาดไฟล์ 101MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • คณิตศาสตร์

 • ม. 3

 • แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3
  ขนาดไฟล์ 464MB
 • -

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • การงานอาชีพ

 • ม. 3

 • แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.6
  ขนาดไฟล์ 349MB
 • -

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • การงานอาชีพ

 • ป. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6
  ขนาดไฟล์ 152MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • แผนการจัดการเรียนรู้

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ป. 6

 • แผนฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  แผนการจัดการเรียนรู้

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ม. 3

 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1 ป.1
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • -

  แผนการจัดการเรียนรู้

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ป. 1

 • แผนฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  แผนการจัดการเรียนรู้

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ม. 6

 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 2 ป.2
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • -

  แผนการจัดการเรียนรู้

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ป. 2

 • แผนฯ Bounce Now ป.1
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • -

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

  ป. 1

 • แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  แผนการจัดการเรียนรู้

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ป. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  แผนการจัดการเรียนรู้

  คณิตศาสตร์

  ม. 3

 • แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.6
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • -

  แผนการจัดการเรียนรู้

  การงานอาชีพ

  ม. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  แผนการจัดการเรียนรู้

  คณิตศาสตร์

  ม. 3

 • แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • -

  แผนการจัดการเรียนรู้

  การงานอาชีพ

  ม. 3

 • แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.6
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • -

  แผนการจัดการเรียนรู้

  การงานอาชีพ

  ป. 6

 • แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6
  ขนาดไฟล์ 0 MB
 • (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  แผนการจัดการเรียนรู้

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ป. 6